Olive’s Multicuisine Restaurant Kavaiguda

Olive’s Multicuisine Restaurant Kavaiguda

olives

Address: 8, Indira Park Rd, Sweta Enclave, Jawahar Nagar, Kavadiguda, Hyderabad, Telangana 500020
Phone:081427 88679