KS Bakers Jntu

KS Bakers Jntu

ks

Address: Shop No.1,2,3, Prashanka Enclave, Near Malaysian Township Circle, JNTU Road,
                    KPHB Phase VI, Hyderabad, Telangana 500072
Phone:    040 6454 8885